koszyk_lewo_gora.jpg, 0 kB koszyk_prawo_gora.jpg, 0 kB
Koszyk (pusty)
Zobacz koszyk
Złóż zamówienie
koszyk_ozdoba2.jpg, 0 kB
koszyk_lewo_dol.jpg, 0 kB koszyk_ozdoba1.jpg, 0 kB koszyk_prawo_dol.jpg, 0 kB

lista_lewo_gora.jpg, 0 kb lista_prawo_gora.jpg, 0 kb
Kategorie
Ostatnia aktualizacja
2017-07-22 13:20
lista_ozdoba1.jpg, 0 kB
lista_lewo_dol.jpg, 0 kB lista_dol.jpg, 0 kB lista_prawo_dol.jpg, 0 kB
Raty

Firma "Return"s.j. posiada podpisane umowy z dwoma firmami prowadzącymi sprzedaż ratalną. Wszelkie formalności załatwiane są w siedzibie naszej firmy. Firmy finasujące sprzedaż ratalna mają zróżnicowaną ofertę, a ich przeanalizowanie umożliwi Państwu dokonanie wyboru najbardziej odpowiadającego Państwa potrzebom.

Sprzedaż ratalna prowadzona jest za pośrednictwem firm:
RTF Invest Kredyt
Lukas S.A.

Warunki udzielania kredytów przez RTF Ivest Kredyt:

Aby dokonać zakupu na raty w systemie Invest Kredyt wystarczy przedstawić następujące dokumenty:

ZATRUDNIENI NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ - dowód osobisty i drugi dokument tożsamości oraz zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach za ostatnie 3 miesiące . Mężczyźni w wieku poborowym - książeczka wojskowa.

EMERYCI - dowód osobisty i drugi dokument tożsamości (dozwolona legitymacja emeryta) oraz ostatni odcinek emerytury lub ostatnia waloryzacja

RENCIŚCI - dowód osobisty i drugi dokument tożsamości (nie może być to legitymacja rencisty), orzeczenie lekarskie lub legitymacja rencisty oraz ostatni odcinek renty lub ostatnia waloryzacja*

ROLNICY - dowód osobisty i drugi dokument tożsamości oraz zaświadczenie z urzędu gminy o rocznej przychodowości gospodarstwa rolnego i zaświadczenie z urzędu gminy o nie zaleganiu z podatkiem rolnym

OSOBY UPRAWIAJĄCE WOLNY ZAWÓD - dowód osobisty i drugi dokument tożsamości oraz zaświadczenie z urzędu skarbowego stwierdzające od kiedy dana osoba jest zarejestrowana i jaki osiągnęła dochód za okres prowadzenia działalności lecz nie dłuższy niż za ostatnie 12 miesięcy, a także zaświadczenie z urzędu skarbowego o nie zaleganiu z podatkami

OSOBA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ - dowód osobisty i drugi dokument tożsamości, zaświadczenie ZUS o nie zaleganiu ze składkami lub 3 ostatnie potwierdzenia comiesięcznych wpłat do ZUS*

Jeśli prowadzi księgowość na zasadach ogólnych:
zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej*
deklaracja podatkowa za ostatni miesiąc (PIT5) potwierdzona przez urząd skarbowy*

Jeśli rozliczają się z urzędem skarbowym w formie ryczałtu ewidencjonowanego:
zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej*
potwierdzenie wpłat ryczałtu za ostatnie trzy miesiące*

Jeśli rozliczają się z urzędem skarbowym na podstawie karty podatkowej:
zaświadczenie o wpisie do ewidencji
decyzja o wysokości podatku*

historia_lewo_gora.jpg, 0 kB historia_prawo_gora.jpg, 0 kB
historia_ozdoba1.jpg, 0 kB
Ostatnio oglądane
historia_lewo_dol.jpg, 0 kB historia_ozdoba2.jpg, 0 kB historia_prawo_dol.jpg, 0 kB

profil_lewo_gora.jpg, 0 kB profil_ozdoba1.jpg, 0 kB profil_prawo_gora.jpg, 0 kB
profil_ozdoba2.jpg, 0 kB
Panel użytkownika
profil_lewo_dol.jpg, 0 kB profil_ozdoba3.jpg, 0 kB profil_prawo_dol.jpg, 0 kB

szukaj_lewo_gora.jpg, 0 kB szukaj_ozdoba1.jpg, 0 kB szukaj_prawo_gora.jpg, 0 kB
szukaj_ozdoba2.jpg, 0 kB
Szukaj
w nazwie:

i lub
w treści:

szukaj_lewo_dol.jpg, 0 kB szukaj_ozdoba3.jpg, 0 kB szukaj_prawo_dol.jpg, 0 kB
Projekt: ATP - projektowanie stron