koszyk_lewo_gora.jpg, 0 kB koszyk_prawo_gora.jpg, 0 kB
Koszyk (pusty)
Zobacz koszyk
Złóż zamówienie
koszyk_ozdoba2.jpg, 0 kB
koszyk_lewo_dol.jpg, 0 kB koszyk_ozdoba1.jpg, 0 kB koszyk_prawo_dol.jpg, 0 kB

lista_lewo_gora.jpg, 0 kb lista_prawo_gora.jpg, 0 kb
Kategorie
Ostatnia aktualizacja
2017-07-22 13:20
lista_ozdoba1.jpg, 0 kB
lista_lewo_dol.jpg, 0 kB lista_dol.jpg, 0 kB lista_prawo_dol.jpg, 0 kB
Gwarancja

Na każdy produkt sprzedawany przez naszą firmę udzielamy gwarancji sprzedawcy bądź producenta.

Gwarancją nie są objęte jedynie materiały ekspoloatacyjne ze względu na ich naturalne zużycia a także kable, wentylatory oraz niektóre myszy, joysticki i joypady

 1. Gwarancja jest udzielana na okres od 6 do 99 miesięcy, w zależnosci od produktu.

 2. Wszelkie naprawy mogą być dokonywane jedynie w serwisie firmy "Return" spólka jawna. Jeżeli sprzęt posiada gwarancję producenta,obowiązują warunki ustalone przez producenta danego sprzetu, a Nabywca jest zobowiązany realizować swoje prawa gwarancyjne w autoryzowanej sieci serwisowej producenta. Firma "Return" spólka jawna nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu działalności sieci serwisowej producenta oraz nie pośredniczy w naprawach takiego sprzętu.

 3. W okresie gwarancji firma "Return" spółka jawna zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad tkwiących w sprzęcie w terminie 14 dni roboczych od daty uznania zasadności reklamacji. W przypadku konieczności wysłania sprzętu do specjalistycznych serwisów firma zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu naprawy do 28 dni roboczych.

 4. Reklamujący zobowiązany jest do dostarczenia towaru na własny koszt, w oryginalnym opakowaniu fabrycznym wraz kartą gwarancyją oraz kompletnym wyposażeniem otrzymanym w momencie zakupu ( tj. komplet oprogramowania, kable, instrukcje ). W przypadku braku kompletnego wyposażenia nie jest możliwa jego wymiana na sprzęt o podobnych parametrach, zwrot towaru. Możliwa jest jedynie naprawa aż do skutku.

  Możliwe jest dostarczenie sprzętu za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm przewozowych po spełnieniu następującyh warunków:

  • Reklamujący winien skontaktować się z serwisem "RETURN" spólka jawna celem otrzymania numeru RMA. Numer ten należy bezwglądnie umieścić na przesyłanej paczce. Brak numeru RMA spowoduje jej nieodebranie co narazi Reklamującego na zapłacenie przeowoźnikowi za transport w obie strony. - na reklamujacym spoczywa właściwie zabezpieczenie przesyłki. Firma "Return" s.j. nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia przesyłek powstałe w transporcie.

  • naprawiony sprzęt jest odsyłany na koszt firmy "Return" s.j. Do reklamowanego sprzętu należy bezwględnie dołączyć możliwie jak najdokładniejszy opis uszkodzenia wraz z podaniem sytuacji w jakich dane uszkodzenie występuje. Dołączenie mozliwie dokładnego opisu pozwoli na szybsze załatwienie reklamacji.

  W przypadku gdy usterka nie zostanie wykryta, serwis może obciążyć Reklamującego opłatą za diagnostykę sprzetu oraz odsyła sprzęt na koszt Reklamującego.

 5. Po przyjeciu sprzętu serwis dokona dokładnych oględzin sprzętu i w przypadku wykrycia niezgodności gwarancji lub ingerencji osób trzecich, może ona zostać zakwestionowana lub unieważniona również pod nieobecność reklamującego.

  Nabywca traci prawo do bezpłatnej naprawy gwarancyjnej w przypadku:

  • uszkodzenia lub zerwania plomb gwarancyjnych lub uszkodzenia lub usunięcia numerów seryjnych bądź innych oznaczeń identyfikujących sprzęt
  • samowolnych napraw lub przeróbek
  • uszkodzeń mechanicznych lub zalania sprzętu jakimkolwiek płynem lub odziaływania zewnętrznych czynników chemicznych bądz termicznych
  • używania sprzętu niezgodnie z instrukcją obsługi lub przeznaczeniem a także transportem, składowaniem lub przechowywaniem
  • są następstwem uszkodzeń powstałych z winy niesprawnej sieci elektrycznej

 6. Czynności takie jak:

  • wymiana bezpieczników, diód LED, wyświetlaczy, wyświetlaczy, wentylatorów, itp
  • kontrola sprawności
  • kontrola antywirusowa
  nie są objete niniejszą umową

 7. Firma "Return" s.j. nie ponosi odpowiedzialności za dane umieszczone na wszelkich nośnikach. Obowiązkiem klienta jest sporządzanie kopii bezpieczeństwa danych.

historia_lewo_gora.jpg, 0 kB historia_prawo_gora.jpg, 0 kB
historia_ozdoba1.jpg, 0 kB
Ostatnio oglądane
historia_lewo_dol.jpg, 0 kB historia_ozdoba2.jpg, 0 kB historia_prawo_dol.jpg, 0 kB

profil_lewo_gora.jpg, 0 kB profil_ozdoba1.jpg, 0 kB profil_prawo_gora.jpg, 0 kB
profil_ozdoba2.jpg, 0 kB
Panel użytkownika
profil_lewo_dol.jpg, 0 kB profil_ozdoba3.jpg, 0 kB profil_prawo_dol.jpg, 0 kB

szukaj_lewo_gora.jpg, 0 kB szukaj_ozdoba1.jpg, 0 kB szukaj_prawo_gora.jpg, 0 kB
szukaj_ozdoba2.jpg, 0 kB
Szukaj
w nazwie:

i lub
w treści:

szukaj_lewo_dol.jpg, 0 kB szukaj_ozdoba3.jpg, 0 kB szukaj_prawo_dol.jpg, 0 kB
Projekt: ATP - projektowanie stron